Op 28 november vond de inspiratiedag Wereldspelers plaats, waarop de jeugdwerksector stilstond bij werken met jonge vluchtelingen in het jeugdwerk. Ivo Ximas maakte er dit verslag van!

Wereldspelers?

De afgelopen jaren kwamen steeds meer jonge vluchtelingen in Vlaanderen aan. Sommige met hun ouders of familieleden, anderen helemaal alleen. De tocht is niet gemakkelijk geweest, en ook de weg die ze nog moeten afleggen is bezaaid met moeilijkheden. Wennen aan een nieuw land, een nieuwe taal, omgaan met trauma’s … Contact met andere jongeren in deze nieuwe omgeving is van cruciaal belang. Spelen, hangen, gewoon ‘kind of jongere’ mogen zijn. Het helpt hen integreren enerzijds, en het opent de blik van jongeren hier anderzijds.

De jeugdwerksector wil concreet iets betekenen in dat proces met Wereldspelers. Want als er iets is waar het jeugdwerk goed in is, dan is het kinderen en jongeren sterker maken.

Wat omvat(te) Wereldspelers?

  • Er gebeurde voor de start van Wereldspelers al veel: lokale jeugdwerkgroepen trekken spontaan naar asielcentra in hun buurt en gaan er aan de slag met de kinderen en jongeren. Wereldspelers geeft deze initiatieven graag de verdiende aandacht.
  • Meer dan 25 jeugdwerkorganisaties en partners sloegen de handen in elkaar, en wilden zelf bijleren van de praktijk. Sinds april 2016 streek om de twee weken een vrijwilligersploeg van een jeugdwerkorganisatie een volledig weekend neer in het centrum voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen van Dendermonde. Vanaf november 2016 gebeurde dat ook in het opvangcentrum van Lint.
  • Vandaag vind je, dankzij deze initiatieven, heel wat tips en info voor jeugdorganisaties en jeugdwerkers op de site.