Meer diversiteit? Zo veel manieren …

22 oktober 2017 | Bron, Kracht van diversiteit

De Ambrassade schreef met Demos en heel wat partners uit het jeugdwerk een gezamelijke visie op ‘diversiteit in/en het jeugdwerk’. Met samenwerking, netwerking en het creëren van nieuwe ontmoetingskansen tussen kinderen en jongeren als cruciale elementen. Deze visietekst is gebaseerd op ontwikkelingen in de samenleving, wetenschappelijk onderzoek, de jeugdwerksector en het jeugdwerkbeleid.

Wat vind je van de ideeën in de visienota?