Kracht van vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van het jeugdwerk en in duizenden initiatieven over heel Vlaanderen vandaag. En dus ook in de toekomst van het jeugdwerk? Want er spelen zoveel uitdagingen: het keuze-aanbod en verplichtingen voor jongeren, de wettelijke vereisten, maatschappelijke verwachtingen … Dus: hoe gaat het jeugdwerk daarmee om?

  • Wat wil de vrijwilliger van later? Welke verwachtingen en doelstellingen heeft hij?
  • Waarom is / blijft iemand vrijwilliger in het jeugdwerk?
  • Wat was / is het profiel en engagement van een jeugdwerkvrijwilliger?
 
  • Wat betekenen deze veranderingen en evoluties voor de organisatie rond jeugdwerkvrijwilligers?
  • In welke mate kunnen vrijwilligers de missie van de jeugdorganisatie uitdragen en bijsturen?
 
  • Welke rol kan de wereld rond de vrijwilliger innemen om hem te ondersteunen?
  • Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk?
  • Welke verantwoordelijkheid moet / mag een vrijwilliger dragen?
  • Welke waarde moet vrijwilligerswerk hebben? Hoe moet een samenleving daarnaar kijken? Wat is een maatschappij zonder vrijwilligerswerk?
  • Hoe kan de jeugdwerksector ondersteund worden voor vrijwilligerswerk?

Je kunt reageren op alle berichten op deze website en op het Facebookevent #Jeugdwerkwerkt. Maar je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met iemand van De Ambrassade. Met een vraag of idee, een mening, een boeiende tip of een straf voorbeeld, een foto die zegt wat moeilijk uit te leggen is. Contacteer ons gerust!

Hans

Hans Cools

02 551 13 96
An

An Van Lancker

02 551 13 79
Loading