Kracht van diversiteit

Diversiteit is een realiteit, overal en dus ook bij kinderen en jongeren. Sommige groepen kinderen en jongeren zijn in het jeugdwerk weliswaar ondervertegenwoordigd of kiezen voor gescheiden circuits. Het jeugdwerk zet zich in voor de sociale integratie van alle kinderen en jongeren. Door intensief overleg en studie met verschillende partners uit het jeugdwerk en daarbuiten kwam daarom ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk' tot stand. Met vijf strategieën als concrete aanbevelingen. Nu nog zoeken naar de concrete uitwerking daarvan ...

  • Wat hebben specifieke doelgroepen nodig? Wat kan jeugdwerk voor hen betekenen?
 
  • Hoe realiseert een jeugdwerkorganisatie een diversiteitsbeleid, dat verder gaat dan ‘drempels verlagen’?
  • Hoe kan een jeugdwerkorganisatie meer samenwerken voor meer sociale integratie?
  • Hoe kan een jeugdwerkorganisatie lokale groepen, vrijwilligers en jeugdwerkers ondersteunen voor meer sociale integratie?
 
  • Hoe kan de jeugdwerksector zorgen voor meer diversiteit in de invulling van àlle vrijetijdsnoden van kinderen en jongeren?
  • Hoe kan de sector zorgen voor meer diversiteit in het beleid van organisaties en de samenleving?
  • Hoe kan de jeugdwerksector ondersteund worden voor een divers jeugdwerk (stimulansen voor meer samenwerking tussen organisaties, (financiële of andere) ondersteuning voor lokale groepen ...)?

Je kunt reageren op alle berichten op deze website en op het Facebookevent #Jeugdwerkwerkt. Maar je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met iemand van De Ambrassade. Met een vraag of idee, een mening, een boeiende tip of een straf voorbeeld, een foto die zegt wat moeilijk uit te leggen is. Contacteer ons gerust!

Don

Don Pandzou

02 551 13 77
Frederique

Frederique Loones

02 551 13 61
Loading