Kracht van de stem

Onze samenleving verandert, door fundamentele uitdagingen waarmee ze moet omgaan. Crisissen in de economie, in het klimaat, de welvaartmaatschappij, in samenleven, ... herstructureren onze maatschappij. Het jeugdwerk voélt dit. Maar moet het ook een rol spelen in het bouwen aan de samenleving van morgen, op meer manieren dan het nu al doet? Welke opdracht kan het jeugdwerk hebben in het middenveld tussen overheid, burgers en markt?

 
  • Hoe doen jongeren aan politiek? Wat is politiek voor jongeren?
 
  • Hoe kijken jeugdorganisaties naar hun achterban en vrijwilligers als politieke actor?
  • Hoe kan een jeugdwerkorganisatie jongeren mobiliseren om aan politiek te doen of maatschappelijk te activeren?
  • Hoe stimuleren jeugdwerkorganisaties democratie in de eigen organisatie?
 
  • Hoe draagt het jeugdwerk bij tot een maatschappelijk kritische levenshouding van jongeren?
  • Kan/moet het jeugdwerk de stem van jongeren in maatschappelijke en politieke kwesties versterken en wegen op het maatschappelijke debat?

Je kunt reageren op alle berichten op deze website en op het Facebookevent #Jeugdwerkwerkt. Maar je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met iemand van De Ambrassade. Met een vraag of idee, een mening, een boeiende tip of een straf voorbeeld, een foto die zegt wat moeilijk uit te leggen is. Contacteer ons gerust!

Timmy

Timmy Boutsen

02 551 13 65
Ellen

Ellen De Boeck

02 551 13 67
Loading