Met het congres #Jeugdwerkwerkt zoeken we naar antwoorden op actuele uitdagingen in het jeugdwerk: hoe gaan we om met vrijwilligers, diversiteit, vrije ruimte (experiment), samenwerking (kruispunten) en politisering (stem van het jeugdwerk) in de toekomst?

De Kroonraad Jeugdwerk helikoptert

Boven al dat denkwerk hangt nog een grotere vraag, die alle antwoorden verbindt: wat is de rol van het jeugdwerk? Over die vraag buigt de Kroonraad Jeugdwerk zich, in de maanden voor het congres. Een gevarieerde en ervaren groep experts (jeugdwerk, kinderrechten en onderzoek) zorgt voor samenhang en synthese, in een ‘toekomsttekst’ die gepresenteerd wordt op het congres.

  1. Wat maakt dat jeugdwerk werkt? Wat is zijn kracht? Zijn functie en relevantie?
  2. In welke evoluties zit het jeugdwerk? Waar moet het jeugdwerk naartoe in de toekomst? 

“Wat als we het jeugdwerk bekijken vanuit het kader van kinderrechten? Zien we dan dingen anders? Wat zien we beter, wat dreigen we minder te zien?” – Naima Charkaoui (Kinderrechtencommissariaat)

“Is de opkomst van de participatiesamenleving in combinatie met besparingen in het jeugdwerk en in de bredere sociaal-culturele sector – terwijl de maatschappelijke vragen aan het jeugdwerk stijgen – geen verdoken stelselmatige ontmanteling van de verzorgingsstaat? Ontloopt de overheid haar verantwoordelijkheid niet als ze spreekt over de participatiesamenleving? Als de vos de passie preekt … boer, let op uw kippen.” – Pieter T’Jampens (Globelink)

Wie zit er in de Kroonraad Jeugdwerk?

Eva Vereecke, Toon Vanotterdijk en Timmy Boutsen van De Ambrassade organiseren, begeleiden en stimuleren deze denktank.

Hoe werkt de Kroonraad Jeugdwerk?

Deze groep mensen komt regelmatig samen in de maanden voor het congres #Jeugdwerkwerkt op 12 juni 2018. Nu en dan toetsen ze de tussenstand van hun denkwerk af bij de Commissie Jeugdwerk (voor alle gesubsidieerde landelijke jeugdwerkorganisaties) en haar kerngroep.

Vragen? Tips? Een idee?

Mail naar toon.vanotterdijk@ambrassade.be of timmy.boutsen@ambrassade.be