Kinderen en jongeren worden versterkt door het jeugdwerk, met effect op al hun andere levensdomeinen (onderwijs, werk, veiligheid, klimaat …). Maar moet het daar ook bewust op inzetten? We verkennen de kruispunten tussen jeugdwerk en andere sectoren:

  • Binnen welke levensdomeinen lopen vandaag jeugdwerkers, buiten het jeugdwerk?
  • Hoe kun je als jeugdwerker bruggen bouwen naar / samenwerken met andere levensdomeinen?
  • Wat zijn de uitdagingen in samenwerkingen en hoe geraak je daar voorbij?