Kan het jeugdwerk in praktijk diverser worden? Ja. En daarvoor zijn verschillende strategieën mogelijk, ontwikkeld in de visienota ‘Diversiteit in het jeugdwerk’. We gaan op zoek naar hoe we die mogelijkheden in praktijk kunnen brengen.