Elly Hunter is 19 en baas van haar eigen organisatie, die vrouwen helpt met microfinanciering. In haar TED-talk pleit ze voor de voordelen van ‘jong, idealistisch en naïef zijn’. En dat die energie van jonge mensen niet in de kiem gesmoord mag worden …

Wat vind jij? Zit er meer in het engagement van jongeren? Wordt hun kracht in de kiem gesmoord?