Vindplaatsgericht jeugdwerker Mounir komt dagelijks in contact met jongeren die hem overtuigen dat een jeugdhuis in verbinding staat met andere levensdomeinen, en dus sectoren, rondom jongeren.

Ken jij voorbeelden van initiatieven voor kinderen en jongeren, op kruispunten van hun levensdomeinen? Vertel ’t hier!