Een korte rok of op kamp: niet zo vanzelfsprekend …

4 oktober 2017 | Kracht van diversiteit, Opinie

Generation M van MNM vroeg waarom jongeren met een andersculturele achtergrond wel of niet naar een jeugdbeweging gaan. Want dat blijkt niet altijd zo vanzelfsprekend …