Duizend jeugdspelers met meer dan tachtig nationaliteiten. In voetbalclub City Pirates is het sociaal engagement even belangrijk als het voetbalspel. “Voetbal is de motor, sociaal engagement de brandstof en diversiteit de kracht.” Via een laagdrempelige werking en interculturele dialoog wordt voetbal toegankelijk voor iedereen en werken ouders, kinderen, jongeren en vrijwilligers samen aan een betere stad. Bij de City Pirates wordt ook tijd gegeven aan huisbezoeken, schoolbezoeken, huiswerkbegeleiding, bezoeken aan bejaardentehuizen …

Ook in andere sectoren, buiten het jeugdwerk, vervagen strikte opdelingen tussen organisaties en hun functies. Wat denk je van deze evolutie? Ken je nog andere goede voorbeelden?