Als je deze site gebruikt

Deze website staat onder beheer van De Ambrassade. De contactgegevens zijn terug te vinden op www.ambrassade.be.

Wat de inhoud van deze site betreft:

De Ambrassade draagt zorg voor de samenstelling van deze website. Door toegang te krijgen tot deze website en het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

 • De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is.
 • Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Dat geldt ook voor de interne en externe links.
 • De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij De Ambrassade, haar partners of uitgevers van publieke bronnen. De gebruiker mag deze informatie niet verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, zonder toestemming en vermelding van de houder(s) van het eigendomsrecht.
 • Zie je informatie of beelden waarbij de correcte eigenaar niet is vermeld? Laat het ons weten. Het is niet onze bedoeling onrechtmatig gebruik te maken van bronnen, dus we passen dat dan aan indien nodig.
 • Informatie waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet voortdurend door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
 • Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Wat je privacy betreft:

 • Je gegevens gebruiken we alleen om een optimale service te bieden. We gebruiken en bewaren die informatie dus alleen in verband met je reactie of je vraag voor meer info. We gaan als een goede huisvader en –moeder om met je informatie om het te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernieting (zonder je toestemming). De privacywetgeving waaronder dit alles valt, vind je hier.
 • Je kunt eender wanneer vragen om de gegevens die we van je hebben te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen. Contacteer ons (per post of e-mail) met een kopie van een identiteitsbewijs, en we doen het nodige.
 • We geven je informatie niet door aan anderen bv. voor marketing. Tenzij we opeens wettelijk verplicht zouden zijn door politie of rechtbank.
 • Als je je inschrijft op updates, gebruiken we je naam en e-mailadres om je via e-mail of via sociale media te contacteren. Uitschrijven kun je altijd, via de uitschrijflink in de e-mail, of door een eenvoudig mailtje of pm. Of feedback geven, als je je aan een marketingkeuze stoort, dat is ook zeker welkom.
 • Onze website leest je IP-adres. Dat gebruiken we alleen om de site aan te passen aan je browser en besturingssysteem.
 • We gebruiken ook ‘cookies’. Dat zijn minibestandjes die bepaalde info over je bezoek opslaan. Die cookies gebruiken we met de beste bedoelingen, om de website voor jou beter te maken. (Je kan als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Je kunt je browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.) Voorbeelden van onze cookies:

  • De website of advertentie langs waar je op de site bent beland, om te weten welke kanalen goed werken.
  • Je (volledig anoniem) bezoek, om het totaal aantal bezoeken te tellen.

We kunnen deze regels wijzigen. We kunnen je daarrond niet contacteren, dus check zelf eventuele wijzigingen.