Depolitiseren of repolitiseren? Mmm …

15 november 2017 | Kracht van de stem, Opinie

Als ’t vandaag gaat over over politisering vanuit het middenveld worden ‘het middenveld’ en ‘de politiek’ ideëel van elkaar gescheiden: ‘het middenveld is geen politiek, daarom moet het depolitiseren’. Bart Van Bouchaute, als onderzoeker en lector gespecialiseerd in politicologie en gemeenschapsvorming, probeert het debat los te trekken met een alternatieve manier van kijken en denken: in plaats van depolitiseren … moet het middenveld misschien repolitiseren?

Het jeugdwerk is een deel van het middenveld. Wat denk jij? Moet er sterker aan burgerschap worden gewerkt in het jeugdwerk, als je dit stuk van Van Bouchaute leest?