Niet courant, wel Curant: co-housing met jonge nieuwkomers

25 januari 2018 | Kracht van experiment, Kracht van kruispunten, Praktijk, Video

CURANT is een innovatief co-housingproject van OCMW Antwerpen, waar JES als partner aan meewerkt: jonge nieuwkomers en jongeren-van-hier delen gedurende minstens een jaar een appartement of woning. Door met een leeftijdsgenoot samen te huizen, integreren de nieuwkomers zich gemakkelijker en leren ze sneller Nederlands. In totaal worden 135 jonge nieuwkomers begeleid binnen een tijdspanne van drie jaar.

Ken jij nog andere unieke voorbeelden van samenwerking tussen jeugdwerkers en andere experts, met kinderen en jongeren als doelgroep? We horen ’t graag!