AFS bouwt een brug naar het onderwijs

26 november 2017 | Kracht van kruispunten, Praktijk

AFS Vlaanderen werkt samen met scholen om culturele diversiteit en actief wereldburgerschap te stimuleren. En dat past prima binnen de vakoverschrijdende eindtermen van het onderwijs. Kom meer te weten over hoe AFS scholen als partner zien, en hoe ze investeert in ondersteuning.

Jeugdwerk en onderwijs werken versterkend in het leven van jongeren. Samenwerken maakt dat effect groter. Mee eens? Zie je meer kansen voor je eigen organisatie, of net niet?